Gebruikersvoorwaarden website Horpirol BVBA

Horpirol BVBA bedankt u voor uw bezoek aan deze website en uw interesse in de producten die
op deze website worden gepresenteerd. Op deze website treft u algemene informatie aan over de
diensten en producten die u bij de vestigingen van Horpirol BVBA worden aangeboden. Op het gebruik
van deze website zijn deze gebruikersvoorwaarden van toepassing die geacht worden door u te zijn
gelezen en aanvaard. Indien u niet akkoord bent met de gebruikersvoorwaarden dient u af te zien van
gebruik van deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

Copyright © Horpirol BVBA. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en alle rechten
op teksten, afbeeldingen, grafische vormgeving en/of informatie in andere vorm berusten bij Horpirol
BVBA., de bij Horpirol BVBA aangesloten ondernemingen/ondernemers en/of hun leveranciers. Niets uit
de teksten of afbeeldingen op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Horpirol BVBA
worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of enige wijze. Het kopiëren
van (gedeelten van) deze website is niet toegestaan. De benaming ‘Horpirol’ alsmede het daarbij
behorende logo is als merk gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau (dit geldt eveneens voor vele
andere gebruikte benamingen en logo’s op deze site).

Aansprakelijkheid

Hoewel bij het samenstellen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid
in acht is/wordt genomen, kunnen wij niet garanderen dat de getoonde informatie altijd volledig juist,
compleet en/of actueel is. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, technische specificaties, afbeeldingen
of andere informatie op deze website zijn te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van deze website
kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Horpirol BVBA, de
bij Horpirol BVBA aangesloten ondernemingen/ondernemers en/of hun leveranciers aanvaarden geen
aansprakelijkheid voor enigsinds directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit
of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

Veiligheid

Deze internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van
virussen die de werking van uw computer, aangesloten hardware en gebruikte programmatuur kunnen
beïnvloeden, kan niet worden gegarandeerd.
Deze website kan links bevatten naar andere sites.

Privacy

Via deze website kunt u informatie aanvragen bij een vestiging van Horpirol BVBA. Indien u van een
van deze mogelijkheden gebruik maakt, worden uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruikt voor
het doel waarvoor u uw gegevens heeft verstrekt. Uiteraard voldoen we daarbij aan de toepasselijke
privacywetgeving. Uw persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, verkocht of
ter beschikking worden gesteld.

Download hier onze beleidslijn over gegevensbescherming (GDPR).

Informatie

Vragen en/of opmerkingen omtrent deze gebruikersvoorwaarden, de website, Horpirol BVBA
anderszins, kunt u richten aan:

Horpirol BVBA

Lammersakker 6

8700 TIELT

Be 0894 715 528

Waarom Horpirol?

  • Professionele installatie, perfect resultaat
  • Persoonlijke service door klein team
  • Goede prijs voor de beste kwaliteit
  • Ruim 19 jaar ervaring